Tiltag

Ansvarlig Presse

Foreningen Ansvarlig Presse afholder workshops i 8-10. klasser og gymnasier over hele landet omhandlende mediernes brug af stereotyper og presseetik med særligt fokus på mediestereotyper om etniske minoriteter.

Læs mere —›
My World Images

I forbindelse med festivalen My World Images har festivalen og Skoletjenesten udviklet et site for elever og undervisere, der blandt andet byder på undervisningsmateriale udarbejdet i relation til de 5 temaer: identitet/kulturel identitet, køn/kønsroller, kulturmøder, urbanitet og globalisering.

Læs mere —›
Demokrati Fordi

Kampagnen Demokrati Fordi opfordrer eleverne til at spekulere og reflektere over, hvad det egentlig vil sige for dem at være medborger i et demokratisk og inkluderende fællesskab.

Læs mere —›
C:NTACT

C:NTACT har blandt andet indsatsstyrken, TASKFORCE, der rykker ud på skoler for at opføre teaterforestillinger med interkulturel dialog og uddannelse som fokus.

Læs mere —›
Ung2400 – Red Barnet Ungdom

Ung2400 er et rollemodelprojekt i Red Barnet Ungdom. Rollemodellerne er unge mellem 15-22 år, der holder gratis foredrag på skoler, videregående uddannelser, klubber, biblioteker m.m.

Læs mere —›
Drop diskrimination

Drop diskrimination er en hjemmeside udarbejdet af Institut for Menneskerettigheder med tilhørende undervisningsmateriale, der har til formål, at styrke kendskabet til og skabe bevidsthed om fordomme såvel som diskriminationens konsekvenser, og herigennem lære at forstå og håndtere mangfoldighed.

Læs mere —›
Dit liv – dine muligheder

Kampagnen ’Dit liv. Dine muligheder’ skal medvirke til at skabe en holdningsændring blandt nydanske unge og forældre og dermed bidrage til at reducere omfanget af æresrelaterede konflikter og social kontrol.

Læs mere —›
Limboland

“Limboland” er en ny dansk film, der blander dokumentariske optagelser og improviseret skuespil i en rå og ærlig skildring af unge og integration.

Læs mere —›
Hvad er religion?

Der er mange forståelser af, hvad religion er, men overordnet kan man sige, at religion er en fælles betegnelse for forskellige trosforestillinger. Religion handler ofte om troen på en gud, eller nogle historiske personer, som man tillægger stor betydning for ens liv.

Læs mere —›
Hvad er religion?

Der er mange forståelser af, hvad religion er, men overordnet kan man sige, at religion er en fælles betegnelse for forskellige trosforestillinger. Religion handler ofte om troen på en gud, eller nogle historiske personer, som man tillægger stor betydning for ens liv.

Læs mere —›
Religiøse symboler og religiøs påklædning

Inden for de fleste religioner er der religiøse symboler. Et symbol er noget, der skal repræsentere noget andet, fx symboliserer et hjerte ofte kærlighed. I en religiøs sammenhæng forbindes symboler både med tegn og påklædning.

Læs mere —›
Religiøse symboler og religiøs påklædning

Inden for de fleste religioner er der religiøse symboler. Et symbol er noget, der skal repræsentere noget andet, fx symboliserer et hjerte ofte kærlighed. I en religiøs sammenhæng forbindes symboler både med tegn og påklædning.

Læs mere —›
Tørklædedebatten

’Tørklædedebatten’, som er det populære navn for debatten om, hvorvidt muslimske kvinder i Danmark skal have lov til at bære tørklæde eller ej, har eksisteret i lang tid og stopper nok ikke lige foreløbigt, da den løbende skifter karakter.

Læs mere —›
Tørklædedebatten

’Tørklædedebatten’, som er det populære navn for debatten om, hvorvidt muslimske kvinder i Danmark skal have lov til at bære tørklæde eller ej, har eksisteret i lang tid og stopper nok ikke lige foreløbigt, da den løbende skifter karakter.

Læs mere —›
Danskerne delt i tørklædesag

Ligesom i flere andre europæiske lande fører brugen af det muslimske tørklæde også i Danmark til en polarisering i holdningerne til tørklædet. Artiklen viser danskernes delte holdninger i tørklædedebatten.

Læs mere —›
Danskerne delt i tørklædesag

Ligesom i flere andre europæiske lande fører brugen af det muslimske tørklæde også i Danmark til en polarisering i holdningerne til tørklædet. Artiklen viser danskernes delte holdninger i tørklædedebatten.

Læs mere —›
Mig og mit tørklæde

I artiklen fortæller 15-årige Sara El-Adawi fra Allerød om de tanker hun gør sig om at bære tørklæde.

Læs mere —›
Mig og mit tørklæde

I artiklen fortæller 15-årige Sara El-Adawi fra Allerød om de tanker hun gør sig om at bære tørklæde.

Læs mere —›
Skoleelever diskuterer religiøs beklædning

I interviewuddraget diskuterer 7. klasses elever religiøs beklædning.

Læs mere —›
Skoleelever diskuterer religiøs beklædning

I interviewuddraget diskuterer 7. klasses elever religiøs beklædning.

Læs mere —›
Konvertering – vejen til religiøsitet

Nogle vokser op i en religiøs familie, mens andre familier ikke er religiøse. Uanset hvad, vil børnene i både de religiøse og de ikke-religiøse familier med tiden skulle tage stilling til familiens religiøsitet eller mangel på samme.

Læs mere —›
Konvertering – vejen til religiøsitet

Nogle vokser op i en religiøs familie, mens andre familier ikke er religiøse. Uanset hvad, vil børnene i både de religiøse og de ikke-religiøse familier med tiden skulle tage stilling til familiens religiøsitet eller mangel på samme.

Læs mere —›
Etnisk danske forældre siger nej tak til muslimsk svigersøn

Etniske danskere og muslimer med anden etnisk baggrund en dansk bør ikke danne par, mener både muslimske og danske forældre i meningsmåling.

Læs mere —›
Etnisk danske forældre siger nej tak til muslimsk svigersøn

Etniske danskere og muslimer med anden etnisk baggrund en dansk bør ikke danne par, mener både muslimske og danske forældre i meningsmåling.

Læs mere —›
Retorikken omkring os og dem

Når vi skaber en fælles identitet spejler vi os ofte i ’de andre’. Vi sætter ’vi’ eller ’os’ i forhold til ’dem’ eller ’de andre’. På den måde bruger vi ’de andre’ til dels at forklare, hvem ’vi’ er, dels til at forklare hvem ’vi’ ikke er.

Læs mere —›
Retorikken omkring os og dem

Når vi skaber en fælles identitet spejler vi os ofte i ’de andre’. Vi sætter ’vi’ eller ’os’ i forhold til ’dem’ eller ’de andre’. På den måde bruger vi ’de andre’ til dels at forklare, hvem ’vi’ er, dels til at forklare hvem ’vi’ ikke er.

Læs mere —›
Mediernes fremstilling af indvandrere

Flygtninge og indvandrere er blevet et af de vigtigste emner på den politiske dagsorden. Det giver selvsagt de folkevalgte en række udfordringer. Men det er ikke kun politikerne, der skal forholde sig til de nye danskere. Det bliver journalister også nødt til.

Læs mere —›
Mediernes fremstilling af indvandrere

Flygtninge og indvandrere er blevet et af de vigtigste emner på den politiske dagsorden. Det giver selvsagt de folkevalgte en række udfordringer. Men det er ikke kun politikerne, der skal forholde sig til de nye danskere. Det bliver journalister også nødt til.

Læs mere —›
Hvordan kategoriserer vi hinanden?

Det er ikke kun politikere og medier, der opdeler befolkningen i et ’os’ og et ’dem’. Elever rundt i landets skoler skelner også mellem, hvem der har dansk baggrund, og hvem der har anden etnisk baggrund og kategoriserer hinanden eksempelvis gennem øgenavne, der refererer til etnisk baggrund eller religion.

Læs mere —›
Hvordan kategoriserer vi hinanden?

Det er ikke kun politikere og medier, der opdeler befolkningen i et ’os’ og et ’dem’. Elever rundt i landets skoler skelner også mellem, hvem der har dansk baggrund, og hvem der har anden etnisk baggrund og kategoriserer hinanden eksempelvis gennem øgenavne, der refererer til etnisk baggrund eller religion.

Læs mere —›
Mediernes virke

Indvandrerdebatten i medierne er med til at præge hvordan befolkningen i Danmark opfatter indvandrere, men også hvordan indvandrere opfatter sig selv.

Læs mere —›
Mediernes virke

Indvandrerdebatten i medierne er med til at præge hvordan befolkningen i Danmark opfatter indvandrere, men også hvordan indvandrere opfatter sig selv.

Læs mere —›
Dukketesten

Dokumentar-kortfilmen ’Dukketesten’ viser, at brune børn hellere vil lege med hvide dukker end brune dukker, men hvorfor er det egentlig sådan?

Læs mere —›
Dukketesten

Dokumentar-kortfilmen ’Dukketesten’ viser, at brune børn hellere vil lege med hvide dukker end brune dukker, men hvorfor er det egentlig sådan?

Læs mere —›
Integration eller assimilation

De fleste steder i Verden oplever man kulturelle og/eller etniske forskelle i befolkningen, og det er derfor relevant at diskutere, hvordan man skal indrette samfundet. I Danmark har vi også haft denne debat løbende, og debatten giver som regel to svar…

Læs mere —›
Integration eller assimilation

De fleste steder i Verden oplever man kulturelle og/eller etniske forskelle i befolkningen, og det er derfor relevant at diskutere, hvordan man skal indrette samfundet. I Danmark har vi også haft denne debat løbende, og debatten giver som regel to svar…

Læs mere —›
Dem og os – en dokumentar om integrationen i Danmark

Hvad er integration? Er integration et spørgsmål om at skelne mellem et ’os’ og et ’dem’, hvor det er ‘os’, der fastlægger mulighederne for ‘dem’? Eller er integrationen nærmere en dobbeltsidig udvikling, hvor nye såvel som gamle danskere tilpasser sig hinandens bedste værdier?

Læs mere —›
Dem og os – en dokumentar om integrationen i Danmark

Hvad er integration? Er integration et spørgsmål om at skelne mellem et ’os’ og et ’dem’, hvor det er ‘os’, der fastlægger mulighederne for ‘dem’? Eller er integrationen nærmere en dobbeltsidig udvikling, hvor nye såvel som gamle danskere tilpasser sig hinandens bedste værdier?

Læs mere —›
Fordomme og diskrimination

Fordom betyder at dømme på forhånd. En fordom er en forudfattet, ofte negativ holdning, som typisk er dannet på et mangelfuldt eller forkert grundlag, og som man har svært ved at ændre.

Læs mere —›
Fordomme og diskrimination

Fordom betyder at dømme på forhånd. En fordom er en forudfattet, ofte negativ holdning, som typisk er dannet på et mangelfuldt eller forkert grundlag, og som man har svært ved at ændre.

Læs mere —›
Et socialt eksperiment: A Class Divided

Eksperimentet viser, hvordan stereotyper nemt kan udvikle sig til fordomme og diskrimination, hvordan det føles at blive diskrimineret, og hvor let det er at udvikle fordomme overfor hinanden på baggrund af tilfældige kendetegn.

Læs mere —›
Et socialt eksperiment: A Class Divided

Eksperimentet viser, hvordan stereotyper nemt kan udvikle sig til fordomme og diskrimination, hvordan det føles at blive diskrimineret, og hvor let det er at udvikle fordomme overfor hinanden på baggrund af tilfældige kendetegn.

Læs mere —›
Fordomme i alle afkroge

Fordomme og stereotype opfattelser af forskellige befolkningsgrupper har altid eksisteret i alle samfund. Ofte taler man om de fordomme og stereotype opfattelser som flertallet (majoriteten) af befolkningen har i forhold til et mindretal (minoriteten) af befolkningen..

Læs mere —›
Fordomme i alle afkroge

Fordomme og stereotype opfattelser af forskellige befolkningsgrupper har altid eksisteret i alle samfund. Ofte taler man om de fordomme og stereotype opfattelser som flertallet (majoriteten) af befolkningen har i forhold til et mindretal (minoriteten) af befolkningen..

Læs mere —›
Fordomme i praksis

Interviewuddragene fra interviews foretaget med elever på 7.-9. klassetrin på skoler i København, Århus og Odense, viser noget om fordomme i praksis. Interviewene er lavet i forbindelse med projektet Vores Fælles Fremtid.

Læs mere —›
Fordomme i praksis

Interviewuddragene fra interviews foretaget med elever på 7.-9. klassetrin på skoler i København, Århus og Odense, viser noget om fordomme i praksis. Interviewene er lavet i forbindelse med projektet Vores Fælles Fremtid.

Læs mere —›
Arbejdsmarkedet nedbryder fordomme

Artiklen handler blandt andet om, hvordan mødet mellem etniske danskere og muslimske danskere på de danske arbejdspladser kan være med til at nedbryde fordomme mellem grupperne.

Læs mere —›
Arbejdsmarkedet nedbryder fordomme

Artiklen handler blandt andet om, hvordan mødet mellem etniske danskere og muslimske danskere på de danske arbejdspladser kan være med til at nedbryde fordomme mellem grupperne.

Læs mere —›
Spørgsmål

Den danske skuespiller Ali Kazim er oprindelig kendt som rapper og udgav i 2006 albummet Gadedrøm. Her ses videoen til sangen Spørgsmål, der handler om hvordan indvandrere og danskere er ofre for hinandens fordomme.

Læs mere —›
Spørgsmål

Den danske skuespiller Ali Kazim er oprindelig kendt som rapper og udgav i 2006 albummet Gadedrøm. Her ses videoen til sangen Spørgsmål, der handler om hvordan indvandrere og danskere er ofre for hinandens fordomme.

Læs mere —›
Hvem er jeg?

Hvad bestemmer, hvad man er, hvem man er, og hvor man hører til? Identitet er et relativt nyt begreb og bruges som regel til at sige noget om de træk ved en person, der kendetegner og som gør en person forskellig fra alle andre.

Læs mere —›
Hvem er jeg?

Hvad bestemmer, hvad man er, hvem man er, og hvor man hører til? Identitet er et relativt nyt begreb og bruges som regel til at sige noget om de træk ved en person, der kendetegner og som gør en person forskellig fra alle andre.

Læs mere —›
Kulturel identitet

Der findes flere forskellige teorier om, hvad kulturel identitet er, og hvordan kulturel identitet skabes og forandres.

Læs mere —›
Kulturel identitet

Der findes flere forskellige teorier om, hvad kulturel identitet er, og hvordan kulturel identitet skabes og forandres.

Læs mere —›
Teenagepige mellem 2 kulturer – begrænsninger

Som ung teenagepige med anden etnisk baggrund kan det være svært at finde ud af, hvordan man skal handle i bestemte situationer. Både når det kommer til veninder, drenge og forældre.

Læs mere —›
Teenagepige mellem 2 kulturer – begrænsninger

Som ung teenagepige med anden etnisk baggrund kan det være svært at finde ud af, hvordan man skal handle i bestemte situationer. Både når det kommer til veninder, drenge og forældre.

Læs mere —›
Mellem 2 kulturer – Khadijes og Mounas egen vej

I videoen fortæller Khadije om den identitetskrise nogle piger med anden etnisk baggrund kan få, når de føler, at de har flere identiteter på en gang.

Læs mere —›
Mellem 2 kulturer – Khadijes og Mounas egen vej

I videoen fortæller Khadije om den identitetskrise nogle piger med anden etnisk baggrund kan få, når de føler, at de har flere identiteter på en gang.

Læs mere —›
Mellem 2 kulturer – forældrenes krav, far og datter

I denne video fortæller Sameh om de tanker, han gør sig som forælder til sin datter Hoda. Vi ser også hvordan Samehs tanker om arabisk kultur og tradition spiller ind i på opdragelsen af Hoda.

Læs mere —›
Mellem 2 kulturer – forældrenes krav, far og datter

I denne video fortæller Sameh om de tanker, han gør sig som forælder til sin datter Hoda. Vi ser også hvordan Samehs tanker om arabisk kultur og tradition spiller ind i på opdragelsen af Hoda.

Læs mere —›
Familien eller min danske kæreste?

EtniskUng er en anonym rådgivningsside, der rådgiver unge om de problemer, som man kan støde på, når man lever mellem to kulturer. Teksten er en sammenskrivning af udvalgte beretninger fra unge, der har henvendt sig til rådgivningen.

Læs mere —›
Familien eller min danske kæreste?

EtniskUng er en anonym rådgivningsside, der rådgiver unge om de problemer, som man kan støde på, når man lever mellem to kulturer. Teksten er en sammenskrivning af udvalgte beretninger fra unge, der har henvendt sig til rådgivningen.

Læs mere —›
I Danmark er jeg født

Isam B er forsanger i det multietniske band Outlandish og har marokkansk baggrund. Han er født og opvokset i Danmark, hvor han bor med sin familie.

Læs mere —›
I Danmark er jeg født

Isam B er forsanger i det multietniske band Outlandish og har marokkansk baggrund. Han er født og opvokset i Danmark, hvor han bor med sin familie.

Læs mere —›
I Danmark er jeg født

Isam B er forsanger i det multietniske band Outlandish og har marokkansk baggrund. Han er født og opvokset i Danmark, hvor han bor med sin familie.

Læs mere —›
Mod et multikulturelt samfund

Indtil for omkring 50 år siden var Danmark et land med relativt få mennesker med anden oprindelse end dansk. I dag er dette ved at ændre sig, så der i dagens Danmark er et stigende antal mennesker med forskellige oprindelser…

Læs mere —›
Mod et multikulturelt samfund

Indtil for omkring 50 år siden var Danmark et land med relativt få mennesker med anden oprindelse end dansk. I dag er dette ved at ændre sig, så der i dagens Danmark er et stigende antal mennesker med forskellige oprindelser…

Læs mere —›
Janteloven – verdens værste lov

I 1933 udgav den dansk-norske forfatter Aksel Sandemose en bog, der hed ’En flygtning krydser sit spor’, hvori han blandt andet introducerede Janteloven. Janteloven er siden blevet verdenskendt og udnævnes ofte til at være et særligt dansk fænomen…

Læs mere —›
Janteloven – verdens værste lov

I 1933 udgav den dansk-norske forfatter Aksel Sandemose en bog, der hed ’En flygtning krydser sit spor’, hvori han blandt andet introducerede Janteloven. Janteloven er siden blevet verdenskendt og udnævnes ofte til at være et særligt dansk fænomen…

Læs mere —›