Religion

Hvad er religion?

Der er mange forståelser af, hvad religion er, men overordnet kan man sige, at religion er en fælles betegnelse for forskellige trosforestillinger. Religion handler ofte om troen på en gud, eller nogle historiske personer, som man tillægger stor betydning for ens liv.

Læs mere —›
Religiøse symboler og religiøs påklædning

Inden for de fleste religioner er der religiøse symboler. Et symbol er noget, der skal repræsentere noget andet, fx symboliserer et hjerte ofte kærlighed. I en religiøs sammenhæng forbindes symboler både med tegn og påklædning.

Læs mere —›
Tørklædedebatten

’Tørklædedebatten’, som er det populære navn for debatten om, hvorvidt muslimske kvinder i Danmark skal have lov til at bære tørklæde eller ej, har eksisteret i lang tid og stopper nok ikke lige foreløbigt, da den løbende skifter karakter.

Læs mere —›
Danskerne delt i tørklædesag

Ligesom i flere andre europæiske lande fører brugen af det muslimske tørklæde også i Danmark til en polarisering i holdningerne til tørklædet. Artiklen viser danskernes delte holdninger i tørklædedebatten.

Læs mere —›
Mig og mit tørklæde

I artiklen fortæller 15-årige Sara El-Adawi fra Allerød om de tanker hun gør sig om at bære tørklæde.

Læs mere —›
Skoleelever diskuterer religiøs beklædning

I interviewuddraget diskuterer 7. klasses elever religiøs beklædning.

Læs mere —›
Konvertering – vejen til religiøsitet

Nogle vokser op i en religiøs familie, mens andre familier ikke er religiøse. Uanset hvad, vil børnene i både de religiøse og de ikke-religiøse familier med tiden skulle tage stilling til familiens religiøsitet eller mangel på samme.

Læs mere —›
Etnisk danske forældre siger nej tak til muslimsk svigersøn

Etniske danskere og muslimer med anden etnisk baggrund en dansk bør ikke danne par, mener både muslimske og danske forældre i meningsmåling.

Læs mere —›