Ung2400 – Red Barnet Ungdom

Ung2400 er et rollemodelprojekt i Red Barnet Ungdom. Rollemodellerne er unge mellem 15-22 år, der holder gratis foredrag på skoler, videregående uddannelser, klubber, biblioteker m.m. Gennem deres foredrag inspirerer rollemodellerne såvel børn og unge som voksne med deres personlige fortællinger om livet i Danmark. Foredragene handler om forskellige temaer som fx generthed, usikkerhed, mobning, fordomme i samfundet og uddannelse.

Den primære målgruppe for rollemodellernes foredrag er socialt udsatte børn og unge på folke- og friskoler, fritids- og ungdomsklubber, ungdomsuddannelser, foreninger mv. i udsatte boligområder i Nordvest og på Nørrebro. Den sekundære målgruppe inkluderer voksne, der har kontakt til den primære målgruppe dvs. lærere og undervisere, pædagoger og socialrådgivere, studerende på pædagog- og lærerseminarer samt den sociale højskole, forældre, mv.

Projektet arbejder desuden for at nå ud til skoler med høj koncentration af etnisk danske elever, for derigennem at skabe gensidig forståelse mellem unge med forskellige sociale og etniske baggrunde.

Læs mere om Ung2400 her.

Ung2400 har også en Facebook-side her.

Tilbage