Teenagepige mellem 2 kulturer – begrænsninger

Som ung teenagepige med anden etnisk baggrund kan det være svært at finde ud af, hvordan man skal handle i bestemte situationer. Både når det kommer til veninder, drenge og forældre. I videoen fortæller 4 piger om at være præget af flere kulturer og traditioner på en gang. Der bliver taget fat på forskellige temaer, herunder:

  • At føle sig som en del af eller uden for fællesskabet: Drenge, alkohol, fester, dating.
  • Forældrenes udfordringer med at forstå deres teenagedøtre.
  • Skal man skuffe eller føje sine forældre?
  • At føle sig anerledes i forhold til sine veninder.
  • At være forskellig fra sine forældre, fordi man er 2. generationsindvandrer.

I klassen:

  • Snak om, hvad det er for nogle tanker, pigerne gør sig om at være ung mellem to kulturer.
  • Hvad kan være svært ved at vokse op i Danmark, når man har en anden etnisk baggrund?
  • Hvad kan være en fordel ved at have anden etnisk baggrund?
  • Diskuter i klassen hvilke forskelle og ligheder, der er mellem, hvad man må og ikke må, når man er vokset op med henholdsvis etnisk danske forældre og forældre med anden etnisk baggrund end dansk?
  • Find eksempler på ting man kan lave sammen, hvor forskellige opdragelsesidealer og etniske baggrunde er underordnede.

Tilbage