Mellem 2 kulturer – forældrenes krav, far og datter

I denne video fortæller Sameh om de tanker, han gør sig som forælder til sin datter Hoda. Vi ser også hvordan Samehs tanker om arabisk kultur og tradition spiller ind i på opdragelsen af Hoda. Temaerne i denne video er:

  • Kærester og giftemål.
  • Ansvar i forhold til Islam og forældre.
  • Forventninger fra Sameh og ønsker fra Hoda.


I klassen:

  • Hodas far fortæller om, hvordan der er forskellige forventninger til piger og drenge og den måde de opdrages eller opfører sig på. Snak om, hvad det er drenge må, som piger ikke må? Hvorfor er der denne forskel? Er der også forskellige forventninger til drenge og piger i familier med etnisk dansk baggrund?
  • Har jeres forældre også forventninger til jer i forhold til jeres køn?
  • Hvordan vil I selv opdrage jeres sønner og døtre? Skal der være forskel på, hvordan børnene opdrages i forhold til deres køn?

Tilbage