Mediernes virke

Det er mediernes job hele tiden at informere befolkningen om, hvad der sker ude i Verden og herhjemme. Inden for journalistik arbejdes der typisk med de fem nyhedskriterier, der skal sikre, at de historier, der bliver bragt, har en tilstrækkelig nyhedsværdi, nemlig at historien der bringes:

1) Er så ny som mulig

2) Har betydning for flest mulige mennesker

3) Giver mulighed for at læseren kan identificere sig med de mennesker nyheden omhandler

4) Indeholder noget der er overraskende for læseren

5) Behandler historien fra flere forskellige synspunkter

Ikke alle kriterierne skal overholdes, for at der er tale om en nyhed, men princippet er, at jo flere kriterier der overholdes, jo bedre nyhedsværdi har historien.

Da medierne fodrer befolkningen med nyheder hver dag, har medierne også et stort ansvar, fordi de påvirker vores opfattelser. Medierne har stor magt, fordi befolkningen i høj grad lytter til den måde, der bliver talt om emnerne på, og mange af de historier som bringes tages op og forfølges af politikerne.

Eksempler er sagen om politikeren Naser Khader, som ifølge Ekstra Bladet benyttede sort arbejde, eller sagen om statsminister Helle Thorning Schmidts mand, der ikke betalte skat i Danmark. I begge tilfælde var medierne med til at rette opmærksomheden mod de to politikere, og i begge tilfælde blev sagerne undersøgt nærmere, efter de var blevet bragt op af medierne.

Indvandrerdebatten i medierne er med til at præge hvordan befolkningen i Danmark opfatter indvandrere, men også hvordan indvandrere opfatter sig selv.

 ”Hver eneste morgen, i radioen, i avisen, så er man gjort til ”target for investigation” – for mistænkeliggørelse. Den uafladelige behandling af det samme emne. Altid at være til diskussion. Der er en ting, som er umenneskelig på mange måder. Du får ikke en stabilitet i dit liv. Du kan ikke være et almindeligt menneske”. (Citatet kommer fra en indisk mandlig studerende, 32 år og muslim, og er taget fra bogen ”Mediernes muslimer” (2002) af Peter Hervik)

De nyheder, man kan se i TV eller læse i avisen omkring mennesker med anden etnisk baggrund end dansk, er ofte enten en fantastisk succeshistorie om fx krigsflygtningen, der er kommet til Danmark og har startet en succesrig virksomhed, eller en historie om anholdelsen af en formodet terrorist med anden etnisk baggrund. Det er klart, at nyhedsmedierne bringer historier som disse da begge har en nyhedsværdi, men virkeligheden er snarere ’grå’ og består af almindelig hverdag.

Medierne er blevet kritiseret for at fokusere for meget på de enkeltstående historier, og på denne måde at være med til at skabe en særlig virkelighedsforståelse i befolkningen. Det betyder blandt andet, at medierne er med til at skabe opsplitningen mellem ’os’ og ’dem’. Mediernes svar er, at de leverer nyheder og ikke gør noget galt, så længe der tages højde for de fem klassiske nyhedskriterier.

I klassen:

  • Kig på artikler om indvandrerdebatten i aviser og magasiner og diskuter hvilke nyhedskriterier, der opfyldes.
  • Tal om mediernes valg af historier i indvandrerdebatten. Snak om, hvorvidt I synes, at medierne har et ansvar for den måde vi debatterer på, og hvad dette eventuelle ansvar indebærer.

Tilbage