Janteloven – verdens værste lov

I 1933 udgav den dansk-norske forfatter Aksel Sandemose en bog, der hed ’En flygtning krydser sit spor’, hvori han blandt andet introducerede Janteloven. Janteloven er siden blevet verdenskendt og udnævnes ofte til at være et særligt dansk fænomen. Lovens 10 bud siger både noget om, hvordan danskere opfatter sig selv, men også om hvordan danskere vurderer hinanden.

 

Janteloven

”Du skal ikke tro at du er noget
Du skal ikke tro du er lige så meget som os
Du skal ikke tro du er klogere end os
Du skal ikke bilde dig ind at du er bedre end os
Du skal ikke tro du ved mere end os
Du skal ikke tro du er mere end os
Du skal ikke tro at du duer til noget
Du skal ikke le ad os
Du skal ikke tro at nogen bryder sig om dig
Du skal ikke tro du kan lære os noget”

(Aksel Sandemose, ”En flygtning krydser sit spor”, 1933)

I 2006 udkom digtsamlingen ”Find Holger Danske” af Maja Lee Langvad. I digtsamlingen præsenterer hun en nyfortolkning af Janteloven, som hun har valgt at kalde Danskerloven. Hun vil gerne skabe debat om, hvad det vil sige at være dansk, og hvordan vi som danskere ser på hinanden og på mennesker, der kommer til Danmark fra udlandet.

Danskerloven

”Du skal ikke tro, at du er dansker,
fordi du er født i Danmark.
Du skal ikke tro, at du er dansker,
fordi du snakker flydende dansk.
Du skal ikke tro, at du er dansker,
fordi du er dansk statsborger.
Du skal ikke tro, at du er dansker,
fordi du bor i Danmark.
Du skal ikke tro, at du er dansker,
fordi du respekterer de danske love.
Du skal ikke tro, at du er dansker,
fordi dine bedsteforældre tror det.
Du skal ikke tro, at du er dansker,
fordi du hejser Dannebrog i din have.
Du skal ikke tro, at du er dansker,
fordi du kalder nogle for nydanskere.
Du skal ikke tro, at du er dansker,
fordi du vil dø for Danmark.
Du skal ikke tro, at du er dansker,
fordi du føler dig dansk”

(Maja Lee Langvad, ”Find Holger Danske”, 2006).

I klassen:

  • Hvad er med til at bestemme, om man er dansk? Er det fx en følelse? Afhænger det af, hvordan andre ser på en? Afhænger det af, hvor man er født? Eller afhænger det af nogle helt andre ting?
  • Hvilket indtryk giver de to ’love’ af danskhed? Hvad, synes du, er rigtigt og forkert i de to ’love’?
  • Er Janteloven en del af den danske kultur? Hvis ja, er det en vigtig del? Hvorfor?
  • Gå sammen i grupper. Snak i gruppen om, hvad der kendetegner dansk kultur. Afslut i fællesskab i klassen.
  • Gå sammen i grupper. Formuler jeres egen version af en ’lov’, som I synes giver det ’rette’ billede af, hvad der kendetegner danskere og den måde danskere ser sig selv og hinanden på. Brug 10-15 minutter på at snakke om hvad I mener, og skriv stikord ned mens I snakker. Herefter bruger I stikordene som udgangspunkt for at skrive ’loven’.

Tilbage