Hvordan kategoriserer vi hinanden?

Interviewuddraget nedenfor viser, hvordan det ikke kun er politikere og medier, der opdeler befolkningen i et ’os’ og et ’dem’. Elever rundt i landets skoler skelner også mellem, hvem der har dansk baggrund, og hvem der har anden etnisk baggrund og kategoriserer hinanden eksempelvis gennem øgenavne, der refererer til etnisk baggrund eller religion. Nedenfor er et uddrag fra interviews med elever i grundskolens ældste klasser, der er lavet i forbindelse med projektet Vores Fælles Fremtid. Uddraget er taget fra et interview blandt pigerne i en 9. klasse på en skole i Jylland. Pigerne fortæller om en situation, hvor der er ved at blive arrangeret en fest for klassen.

Uddrag:

Interviewer: Nu har jeg lagt mærke til, at I et par gange har sagt ’de’ eller ’danskere’, bruger I sådan nogle bestemte ord til at tale om hinanden?

Elev: Vi skulle bestille en limousine, og nogle ville godt være med til det og nogle ville ikke. Det var stort set kun muslimerne og Maja, der skulle køre i limousine og Ali han kom i tanker om at, den skulle de bestille i dag, så hvad gjorde han? Han råbte ’perler, perler’ og så fandt han alle ved at råbe ’perler’ ud over det hele, og så samledes de og fandt ud af det. Så ringede han til mig og sagde ’skynd dig lige at komme ned til os og tag alle ’danskerne’ med’. Så på den måde er det meget sådan…

Elev: Men vi bruger det ikke på den måde…

Elev: Vi er ikke opdelt på den måde, men vi bruger det, fordi vi har det meget naturligt med at kunne sige det. Det er ikke sådan, at vi tænker ’åh nej, nu tænker folk at vi er racistiske’, det er jo bare fordi, at det er et samlet begreb for de mennesker og tilfældigvis, så går Louise meget med danskerne i klassen, så er det meget godt at ringe til hende og sige, at hun skal tage alle danskerne med…

Elev: Ja, tag alle ’kartoflerne’ med…

Elev: Tag alle ’svinene’ med (griner)… Vi er ikke racistiske, vi ser det bare som en meget naturlig ting at sige det på den måde, og det er ikke på nogen negativ måde, at vi siger det. Det er heller ikke negativt ment, hvis jeg siger ’perker’ til en…

Elev: Hvis du siger det til Ayse, så kalder hun dig for ’kartoffel’…

Elev: Eller ’svin’…

Elev: Eller ’dansker-svin’ eller sådan noget…

Elev: Gør hun det?

Elev: Men nu skal vi lige pointere, at det er ikke racistisk ment, og vi har det godt med hinanden i klassen.

Elev: Og selvfølgelig hvis der er nogen, der mener, at de ikke har lyst til at blive kaldt det, så kommer de bare og siger det, og så lader vi være…

Elev: Vi skal nok også lade være med at sige perker, for det er måske ikke så sødt.

Elev: Men jeg siger heller ikke så tit perker, det er mere Ali, der gør det. Og det er sjovt, fordi han jo er…

Elev: Det er alt sammen kærligt ment…

I klassen:

  • Diskuter om I kan genkende denne måde at skelne mellem grupper med forskellig etnisk baggrund eller religion fra jeres egen hverdag i skolen. Kom med eksempler på situationer, hvor I selv bruger en skelnen mellem ’dem’ og ’os’.
  • I interviewuddraget understreger eleverne, at det altid er kærligt ment, når de bruger øgenavne som ’perker’ eller ’svin’ om hinanden. Diskuter om det altid er muligt at skelne mellem sjov og alvor og om øgenavne, som dem i interviewet, også kan virke sårende eller mod hensigten.

Tilbage