Hvad er religion?

Der er mange forståelser af, hvad religion er, men overordnet kan man sige, at religion er en fælles betegnelse for forskellige trosforestillinger. Religion handler ofte om troen på en gud, eller nogle historiske personer, som man tillægger stor betydning for ens liv. Det kan for eksempel være Jesus eller Muhammad. Der findes både gamle og nye religioner, men de fem store verdensreligioner er kristendom, jødedom, islam, hinduisme og buddhisme. Grunden til at netop disse fem religioner bliver karakteriseret som verdensreligioner er, at der på verdensplan er flest mennesker, der tilslutter sig netop de trosforestillinger.

Så længe der har været mennesker på jorden, har der også været religion, og så længe der er mennesker på jorden, vil der være mange forskellige religioner. Selvom mennesker tilslutter sig den samme religion, så betyder religion ikke det samme for alle. Mennesker har forskellige måder at opfatte og leve med deres religion på, og menneskers forskellighed er med til at præge lige netop deres måde at tænke religion på. Imidlertid er det dog sådan, at religion ofte spiller en vigtig rolle i både levemåden og opdragelsen i troende familier. Hvis man er vokset op med en religion, er der således en større chance for, at man selv bliver religiøs og giver religionen videre til sine egne børn.

Ikke bare religionens betydning men også religionens funktion og den måde religionen praktiseres på varierer fra menneske til menneske. Nogle finder tryghed i religionen hver eneste dag, mens andre søger trøst i religionen, når livet tager en uventet drejning. Nogle beder dagligt, mens andre nøjes med at markere eller håndhæve religiøse traditioner og/eller mærkedage. Der findes ikke som sådan nogen tjekliste for, hvilken betydning man skal tillægge religion for at kunne kalde sig religiøs, men de fleste religioner har nogle hellige skrifter, som enten direkte eller indirekte giver anvisninger om, hvordan man kan eller bør leve for, at det er i overensstemmelse med den pågældende religion (fx Biblen eller Koranen).

I Danmark og andre demokratiske samfund i Verden lovgiver staten om religionernes rettigheder, mens den enkelte borgers udøvelse af religionen anses for at være en privat sag. Kirker, moskéer og synagoger findes i det offentlige rum på lige fod med andre organisationer, men godt 80% af danskerne er formelt set medlem af Den Danske Folkekirke. Folkekirken repræsenterer den kristne tro gennem den evangelisk-lutherske lære, som regnes til den del af kristendommen, der kaldes protestantismen. Langt de fleste danskere er altså kristne protestanter.

Men betyder det så, at 4 ud af 5 danskere er kristne? I Danmark bliver man automatisk medlem af folkekirken når man døbes og dette medlemskab fortsætter resten af livet med mindre man aktivt fravælger sit medlemskab, eller melder sig ind i et andet trossamfund. I princippet betragtes man som medlem af et kristent trossamfund, når man er man medlem af kirken, men derfor er det alligevel ikke alle medlemmer af kirken, der ser sig selv som kristne.

Danmark er kendetegnet ved en tæt forbindelse mellem kultur og religion, hvilket blandt andet vil sige, at mange af vores mærkedage og/eller traditioner har deres rod i kristendommen. Til trods for at mange fejrer kristne mærkedage eller gennemfører kristne ritualer, er dette ikke ensbetydende med, at de ser sig selv som kristne. Mange lader eksempelvis deres børn døbe og konfirmere, ligesom de går i kirke juleaften, uden at være kristne, men snarere begrundet i traditioner eller at ’det er en del af den danske kultur’. Der kan med andre ord sandsynligvis ikke sættes lighedstegn mellem antallet af medlemmer af folkekirken og antallet af kristne i Danmark.

I klassen:

  • Hvad vil det sige at være religiøs? Beskriv med egne ord.
  • Er det efter jeres mening foreneligt at fejre kristne ritualer uden at være kristen?
  • Diskuter om I mener, at religion vil få større eller mindre betydning i verden fremover.
  • Tag udgangspunkt i to religioner, som I kender, fx kristendom og islam. Find fællestræk og forskelligheder mellem religionerne.

Tilbage