Dukketesten

Dokumentar-kortfilmen ’Dukketesten’ viser, at brune børn hellere vil lege med hvide dukker end brune dukker, men hvorfor er det egentlig sådan?

Kortfilmen er inspireret af en amerikansk kortfilm ’The Doll Test’ fra 1940’erne. Hassan Preisler er instruktør af den danske udgave af kortfilmen ’Dukketesten’, som er blevet lanceret af Institut for Menneskerettigheder. I kortfilmen kan man se, hvordan 41 piger i alderen 4-8 år med anden etnisk baggrund end dansk bliver bedt om at vælge mellem to ens dukker. Den eneste forskel på dukkerne er, at den ene har blå øjne og lys hud, mens den anden har brune øjne mørk hud. Pigerne bliver spurgt, hvilken dukke de helst ville lege med. 37 af pigerne foretrækker den lyse dukke fremfor den mørke.

Ifølge instruktøren vælger pigerne den lyse dukke med de blå øjne fordi personer med anden etnisk baggrund ikke ses særlig ofte i medierne og underholdningsbranchen. Han mener ikke, at mediebilledet afspejler befolkningssammensætningen, da der her er for mange historier om etniske danskere. Instruktøren mener, at det kan være skadeligt for selvværdet hos personer med anden etnisk baggrund end dansk, at de kun sjældent har mulighed for at identificere sig med de historier eller de personer, som dominerer mediebilledet. Han mener også, at medierne bør tage et større ansvar for at afspejle den mangfoldighed, der kendetegner Danmark.

’Dukketesten’ kan ses i sin fulde længde her.

I klassen:

  • Diskuter mulige forklaringer på, hvorfor pigerne i testen vælger den lyse dukke fremfor den mørke. Svarer pigerne i testen fx bare det, de tror, instruktøren gerne vil høre? Eller svarer de, som de gør, fordi mørke legetøjsdukker er sjældnere end lyse?
  • Snak om hvorvidt I også oplever et misforhold mellem repræsentationen af etniske danskere og danskere med anden etnisk baggrund i fx medierne, underholdningsbranchen eller sågar politik. Diskuter om det er vigtigt at kunne identificere sig med dem, der dominerer sendefladen på eksempelvis TV?

Tilbage