Drop diskrimination

Drop diskrimination er en hjemmeside udarbejdet af Institut for Menneskerettigheder med tilhørende undervisningsmateriale, der har til formål, at styrke kendskabet til og skabe bevidsthed om fordomme såvel som diskriminationens konsekvenser, og herigennem lære at forstå og håndtere mangfoldighed.

Undervisningsmaterialet sætter fokus på os selv og på det faktum, at vi alle har fordomme, som skal udfordres for, at vi kan handle anderledes. Ved at give lærere og elever de nødvendige redskaber til at identificere, diskutere og udfordre egne fordomme, samt skabe en solid vidensbasis om diskrimination og dens konsekvenser, tilstræber dette undervisningsmateriale at bidrage til fordoms- og diskriminationsfrie miljøer i de danske skoler.

Øvelserne i undervisningsmaterialet behandler temaer som interkulturel kommunikation, religiøs intolerance, forskelligheder og ligheder, fordomme, mangfoldighed og identitet, stereotyper, racisme, diskrimination og mobning, tolerance og menneskerettigheder.

Undervisningsmaterialet er til brug for 6. 10. klasse og kan findes her.

Se hele hjemmesiden her: www.drop-diskrimination.dk

Tilbage