Dem og os – en dokumentar om integrationen i Danmark

Dokumentaren ’Dem og os’ er produceret af Ungdomsproduktionen under STV1.

På webtv-kanalens hjemmeside står der om dokumentaren:

”Hvad er integration? Er integration et spørgsmål om at skelne mellem et ’os’ og et ’dem’, hvor det er førstnævnte, der fastlægger vilkårene og mulighederne for sidstnævnte? Eller er integrationen nærmere en dobbeltsidig udvikling, hvor nye såvel som gamle danskere tilpasser sig hinandens bedste værdier? Den undertiden meget polariserede debat er på den ene side præget af en hård ’os’ og ’dem’-retorik, som senest i den såkaldte ’værdidebat’ har føjet idéen om assimilation til diskussionen om vores fælles fremtid. Retorikken fra den anden fløj er omvendt karakteriseret ved en blødere tilgang til spørgsmålet om integration. Hvor skal man gå hen, hvis man ønsker mindre konfrontation og et mere balanceret billede af den aktuelle situation? Og hvordan udfordrer man debatten, så et samfund kan løfte sig op og komme videre gennem både dialog og anerkendelse af de indlysende positive bidrag, som integrationen og forskelligheden udvikler danskheden med? Det er disse centrale spørgsmål, dokumentarfilmen ’dem og os’ forsøger at belyse ved at trænge lidt dybere ned i holdninger og fakta, som ofte undslipper mediernes ofte flygtige søgelys. Filmen drager ingen entydige konklusioner, men forsøger i stedet at lade en række interviewpersoner give deres bud på, hvad der skal gøres for at skabe en bedre fremtid for ’dem og os’ i Danmark”.

Dokumentaren kan ses her:

I klassen:

  • Snak om dokumentaren i fællesskab i klassen.
  • Gør rede for, hvilke dilemmaer vedrørende integration, der kommer til udtryk i dokumentaren.
  • Fremhæv en pointe fra dokumentaren, som du synes er vigtig eller som lærte dig noget nyt. Forklar hvorfor du netop fremhæver den pointe, som du gør.

Tilbage