Danskerne delt i tørklædesag

Nedenfor gengives en artikel bragt i Jyllandsposten (11.11.2003), der viser danskernes delte holdninger i tørklædedebatten. Artiklen er skrevet af Orla Borg.

JP-måling: Danskerne delt i tørklædesag

Holdningerne til det muslimske tørklæde deler på flere måder danskerne. Ældre og lavt uddannede er stærkt kritiske, mens unge og højt uddannede er positive.

Ligesom i flere andre europæiske lande fører brugen af det muslimske tørklæde også i Danmark til en polarisering i holdningerne til tørklædet.

Den tidligere socialdemokratiske social- og indenrigsminister Karen Jespersen foreslog for to uger siden, at det skulle være forbudt for muslimske kvinder at bære tørklæde på arbejde, hvis de underviste i folkeskolen.

Argumentationen fra den tidligere ministers side var, at det underminerede den adskillelse af stat og kirke, der kendetegner Danmark, samt at tørklædet kan virke missionerende.

Befolkningen delt

Befolkningen er delt midt over i holdningen til forslaget om et sådant forbud.

I alt 40 pct. er helt enig eller enig med Karen Jespersen, mens 43 pct. er uenig eller helt uenig med hende, viser en meningsmåling, som PLS Rambøll har foretaget for Morgenavisen Jyllands-Posten.

Forskellen i holdningerne slår også igennem på en lang række andre felter. Blandt de unge er således kun 32 pct. enig i kravet om et forbud, mens det er over halvdelen af de ældre over 56 år.

DF-vælgere bakker op

Karen Jespersen er i svagt mindretal i sit eget parti i dette spørgsmål, hvor også udlændingeordfører Anne Marie Meldgård har fastslået, at synspunktet måtte stå for Jespersens egen regning.

Derimod er eks-ministeren helt i tråd med de borgerlige vælgere, hvor eksempelvis næsten 80 pct. af Dansk Folkeparti er enige med hende.

Tolerancen over for kvindelige læreres brug af tørklæde vokser i takt med uddannelsesniveauet. Blandt de adspurgte med kort uddannelse er 29 pct. positivt indstillede over for brug af tørklædet, mens det gælder 60 pct. af personer med lang videregående uddannelse.

Indvandrere delt

Selv blandt de adspurgte indvandrere i meningsmålingen deler holdningerne sig, idet 22 pct. faktisk er enig med Karen Jespersen om forslaget om et forbud.

I såvel Tyskland som Frankrig er der forslag om forbud mod brug af tørklæde, når man er ansat i den offentlige sektor, på vej.

I klassen:

  • Snak om hvorfor der er forskel på, hvad ældre og unge mener om at gå med tørklæde? Og hvorfor der er forskel på, hvad folk mener alt efter deres uddannelse?
  • Snak også om, hvorfor I tror, at tørklæder optager danskerne så meget?
  • Diskuter om det er sandsynligt, at tørklæder kan blive forbudt i Danmark? Argumenter for jeres synspunkter.
  • Forbud mod tørklæder er relativt sjældne, men i Tyrkiet, Frankrig og Tyskland er der indført forbud mod at bære tørklæde og andre religiøst ladede symboler i visse offentlige rum såsom skoler, retssale og universiteter. Find frem til den overordnede forklaring på, hvorfor der her er indført tørklædeforbud.

Tilbage