Ansvarlig Presse

Ansvarlig presse er en forening, hvis overordnede målsætning er at styrke bevidstheden om pressens rolle og ansvar i samfundet blandt såvel mediefolk som mediebrugere. Således er formålet at oplyse om mediernes dækning generelt og bidrage til en diskussion af det journalistiske virke. Selv beskriver foreningen deres formål som todelt. Dels at oplyse mediebrugere om pressens virke; herunder journalistiske metoder, rutiner, redaktionelle kulturer og mediestrukturer, der ligger til grund for mediernes udvælgelse og formidling. Dels at bidrage til en diskussion og debat om ovenstående internt i mediebranchen, herunder at kvalificere og nuancere den journalistiske praksis, bryde med stereotyper og rette fokus på journalistisk ansvarlighed. Formålet søges opfyldt gennem oplysningsvirksomhed såsom foredrag, workshops og debataktiviteter.

Foreningen Ansvarlig Presse afholder workshops i 8-10. klasser og gymnasier over hele landet omhandlende mediernes brug af stereotyper og presseetik med særligt fokus på mediestereotyper om etniske minoriteter. Indtil nu har Ansvarlig Presse afholdt omkring 250 workshops i løbet af to skoleår.

Find foreningens hjemmeside og book workshops på: www.ansvarligpresse.dk.

Tilbage