Os og dem

Retorikken omkring os og dem

Når vi skaber en fælles identitet spejler vi os ofte i ’de andre’. Vi sætter ’vi’ eller ’os’ i forhold til ’dem’ eller ’de andre’. På den måde bruger vi ’de andre’ til dels at forklare, hvem ’vi’ er, dels til at forklare hvem ’vi’ ikke er.

Læs mere —›
Mediernes fremstilling af indvandrere

Flygtninge og indvandrere er blevet et af de vigtigste emner på den politiske dagsorden. Det giver selvsagt de folkevalgte en række udfordringer. Men det er ikke kun politikerne, der skal forholde sig til de nye danskere. Det bliver journalister også nødt til.

Læs mere —›
Hvordan kategoriserer vi hinanden?

Det er ikke kun politikere og medier, der opdeler befolkningen i et ’os’ og et ’dem’. Elever rundt i landets skoler skelner også mellem, hvem der har dansk baggrund, og hvem der har anden etnisk baggrund og kategoriserer hinanden eksempelvis gennem øgenavne, der refererer til etnisk baggrund eller religion.

Læs mere —›
Mediernes virke

Indvandrerdebatten i medierne er med til at præge hvordan befolkningen i Danmark opfatter indvandrere, men også hvordan indvandrere opfatter sig selv.

Læs mere —›
Dukketesten

Dokumentar-kortfilmen ’Dukketesten’ viser, at brune børn hellere vil lege med hvide dukker end brune dukker, men hvorfor er det egentlig sådan?

Læs mere —›
Integration eller assimilation

De fleste steder i Verden oplever man kulturelle og/eller etniske forskelle i befolkningen, og det er derfor relevant at diskutere, hvordan man skal indrette samfundet. I Danmark har vi også haft denne debat løbende, og debatten giver som regel to svar…

Læs mere —›
Dem og os – en dokumentar om integrationen i Danmark

Hvad er integration? Er integration et spørgsmål om at skelne mellem et ’os’ og et ’dem’, hvor det er ‘os’, der fastlægger mulighederne for ‘dem’? Eller er integrationen nærmere en dobbeltsidig udvikling, hvor nye såvel som gamle danskere tilpasser sig hinandens bedste værdier?

Læs mere —›