Om projektet

Denne side er resultatet af projektet Vores Fælles Fremtid, hvis hensigt har været at tematisere problematikker omkring etnisk gruppedannelse i grundskolens ældste klasser. Projektet er gennemført af Rådgivende Sociologer med støtte fra Social- og Integrationsministeriets ’Pulje til fremme af ligebehandling og bekæmpelse af diskrimination’ i perioden 2011-2012.

Undersøgelser viser, at selvom majoritets- og minoritetsunge er vokset op side om side, kan det være svært at vænne sig til at leve sammen. Der skelnes mellem ’os’ og ’dem’, og mange unge forestiller sig, at ’de andre’ er meget forskellige fra dem selv. Endvidere viser undersøgelser også, at mange forskelle er forestillede, og at de unge slet ikke er så forskellige når det kommer til stykket – fx hvad angår fritidsliv og drømme for fremtiden.

Projektet Vores Fælles Fremtid har derfor haft til formål at øge unges bevidsthed om utilsigtede konsekvenser af forestillede forskelle samt at højne unges refleksionsniveau i forhold til, hvordan forskelligheder kan bruges konstruktivt, for på denne måde at bidrage til at skabe en fremadrettet dialog og fornyede visioner for en fælles fremtid.

På sitet findes undervisningsmaterialer rettet mod grundskolens udskolingsniveau, som kan bruges til at tematisere problematikker om etnisk gruppedannelse, integration, osv. Materialet er delt op i fire temaer:

  • Identitet
  • Fordomme
  • Os og dem
  • Religion

Materialet er egnet til undervisning i fagene dansk, samfundsfag, religion og tværfagligt, og kan benyttes af undervisere, men også af elever der selvstændigt søger information om materialets fire temaer.