Interview

Skoleelever diskuterer religiøs beklædning

I interviewuddraget diskuterer 7. klasses elever religiøs beklædning.

Læs mere —›
Konvertering – vejen til religiøsitet

Nogle vokser op i en religiøs familie, mens andre familier ikke er religiøse. Uanset hvad, vil børnene i både de religiøse og de ikke-religiøse familier med tiden skulle tage stilling til familiens religiøsitet eller mangel på samme.

Læs mere —›
Hvordan kategoriserer vi hinanden?

Det er ikke kun politikere og medier, der opdeler befolkningen i et ’os’ og et ’dem’. Elever rundt i landets skoler skelner også mellem, hvem der har dansk baggrund, og hvem der har anden etnisk baggrund og kategoriserer hinanden eksempelvis gennem øgenavne, der refererer til etnisk baggrund eller religion.

Læs mere —›
Fordomme i praksis

Interviewuddragene fra interviews foretaget med elever på 7.-9. klassetrin på skoler i København, Århus og Odense, viser noget om fordomme i praksis. Interviewene er lavet i forbindelse med projektet Vores Fælles Fremtid.

Læs mere —›
Familien eller min danske kæreste?

EtniskUng er en anonym rådgivningsside, der rådgiver unge om de problemer, som man kan støde på, når man lever mellem to kulturer. Teksten er en sammenskrivning af udvalgte beretninger fra unge, der har henvendt sig til rådgivningen.

Læs mere —›
I Danmark er jeg født

Isam B er forsanger i det multietniske band Outlandish og har marokkansk baggrund. Han er født og opvokset i Danmark, hvor han bor med sin familie.

Læs mere —›