Booking

Vores Fælles Fremtid har i projektperioden haft sine egne ungeteams, som har været rundt på landets skoler og afholde dialogmøder for både lærere og elever. Møderne har været en succes, og evalueringen viser, at det har stor betydning for overleveringen af budskaber til unge, at det sker via andre unge, som videreformidler egne historier og erfaringer. Det er endnu ikke lykkes at forankre vores egne ungeteams som selvstændige teams – det arbejder vi fortsat på. Indtil da vil vi anbefale en række andre initiativer, der læner sig op ad dette projekts tematikker og involverer rollemodeller, som kan bookes til at komme ud på jeres skole.

Brug for alle unge

Brug for alle unge sætter fokus på emner som uddannelse, opdragelse, kulturforskelle, karriere m.m. Book her.

Unge4Unge

Unge4Unge holder blandt andet foredrag om integration, kriminalitetsforebyggelse, ung-til-ung indsatser, migrationsunge, frivillighed, aktivt medborgerskab og motivation. Book her.

Ansvarlig Presse

Ansvarlig presse retter fokus mod journalistisk ansvarlighed og afholder foredrag og workshops omhandlende mediernes brug af stereotyper og presseetik. Book her.

Ung2400

Ung2400 er et rollemodelprojekt i Red Barnet Ungdom, der tager ud og holder foredrag på skoler om forskellige temaer som fx generthed, usikkerhed, mobning, fordomme i samfundet og uddannelse. Book her.

Din tro – min tro

Din tro – min tro sætter fokus på gensidig respekt og forståelse mellem forskellige religioner. Book her.