Baggrund

Hvad er religion?

Der er mange forståelser af, hvad religion er, men overordnet kan man sige, at religion er en fælles betegnelse for forskellige trosforestillinger. Religion handler ofte om troen på en gud, eller nogle historiske personer, som man tillægger stor betydning for ens liv.

Læs mere —›
Religiøse symboler og religiøs påklædning

Inden for de fleste religioner er der religiøse symboler. Et symbol er noget, der skal repræsentere noget andet, fx symboliserer et hjerte ofte kærlighed. I en religiøs sammenhæng forbindes symboler både med tegn og påklædning.

Læs mere —›
Tørklædedebatten

’Tørklædedebatten’, som er det populære navn for debatten om, hvorvidt muslimske kvinder i Danmark skal have lov til at bære tørklæde eller ej, har eksisteret i lang tid og stopper nok ikke lige foreløbigt, da den løbende skifter karakter.

Læs mere —›
Retorikken omkring os og dem

Når vi skaber en fælles identitet spejler vi os ofte i ’de andre’. Vi sætter ’vi’ eller ’os’ i forhold til ’dem’ eller ’de andre’. På den måde bruger vi ’de andre’ til dels at forklare, hvem ’vi’ er, dels til at forklare hvem ’vi’ ikke er.

Læs mere —›
Mediernes virke

Indvandrerdebatten i medierne er med til at præge hvordan befolkningen i Danmark opfatter indvandrere, men også hvordan indvandrere opfatter sig selv.

Læs mere —›
Integration eller assimilation

De fleste steder i Verden oplever man kulturelle og/eller etniske forskelle i befolkningen, og det er derfor relevant at diskutere, hvordan man skal indrette samfundet. I Danmark har vi også haft denne debat løbende, og debatten giver som regel to svar…

Læs mere —›
Fordomme og diskrimination

Fordom betyder at dømme på forhånd. En fordom er en forudfattet, ofte negativ holdning, som typisk er dannet på et mangelfuldt eller forkert grundlag, og som man har svært ved at ændre.

Læs mere —›
Fordomme i alle afkroge

Fordomme og stereotype opfattelser af forskellige befolkningsgrupper har altid eksisteret i alle samfund. Ofte taler man om de fordomme og stereotype opfattelser som flertallet (majoriteten) af befolkningen har i forhold til et mindretal (minoriteten) af befolkningen..

Læs mere —›
Hvem er jeg?

Hvad bestemmer, hvad man er, hvem man er, og hvor man hører til? Identitet er et relativt nyt begreb og bruges som regel til at sige noget om de træk ved en person, der kendetegner og som gør en person forskellig fra alle andre.

Læs mere —›
Kulturel identitet

Der findes flere forskellige teorier om, hvad kulturel identitet er, og hvordan kulturel identitet skabes og forandres.

Læs mere —›
Mod et multikulturelt samfund

Indtil for omkring 50 år siden var Danmark et land med relativt få mennesker med anden oprindelse end dansk. I dag er dette ved at ændre sig, så der i dagens Danmark er et stigende antal mennesker med forskellige oprindelser…

Læs mere —›
Janteloven – verdens værste lov

I 1933 udgav den dansk-norske forfatter Aksel Sandemose en bog, der hed ’En flygtning krydser sit spor’, hvori han blandt andet introducerede Janteloven. Janteloven er siden blevet verdenskendt og udnævnes ofte til at være et særligt dansk fænomen…

Læs mere —›